دسته بندی محصولات
بادسنج پره ای تستو مدل 410i بی سیم هوشمند

بادسنج پره ای تستو مدل 410i بی سیم هوشمند


  • محاسبه سرعت،دما و حجم هوای عبوری کانال به صورت هم زمان
  • پراب فلزی با استحکام بالا در استفاده از شرایط نامطلوب محیطی و مرطوب
  • طراحی هوشمند و ارتباط تماما بیسیم
  • قابلیت خروجی گزارش توسط نرم افزار هوشمن و مخصوص
عدم موجودی


بادسنج پره ای testo 410i با پراب بی سیم هوشمند مدل که با عنوان  smart probe Testo 410i نیز شناخته میشود. ابزاری جهت اندازه گیری سرعت باد(هوا) در محدوده 0 – 30 m/s و دمای هوا -20 _ +60 °C است. بادسنج حرارتی 410i دستگاهی هوشمند است که قابلیت اتصال به اسمارت فون ها را برای انتقال اطلاعات و تجزیه و تحلیل دارد بادسنج پره ای Testo 410i که با کد شاخص (پارت نامبر) TESTO 0560 1410 نیز شناخته میشود . بادسنج حرارتی 410i دستگاهی هوشمند است که قابلیت اتصال به اسمارت فون ها را برای انتقال اطلاعات و تجزیه و تحلیل دارد .

 

  • محاسبه سرعت،دما و حجم هوای عبوری کانال به صورت هم زمان
  • پراب فلزی با استحکام بالا در استفاده از شرایط نامطلوب محیطی و مرطوب
  • طراحی هوشمند و ارتباط تماما بیسیم
  • قابلیت خروجی گزارش توسط نرم افزار هوشمن و مخصوص
icon
icon3
icon