دسته بندی محصولات
SSR-1-2-3 برند یونیون

SSR-1-2-3 برند یونیون


 • در مدل‌های تک فاز، دو فاز و سه فاز
 • در توانهای 15، 25، 40 و 50 آمپر
 • سیگنال ورودی
  • 4 تا 32 ولت مستقیم
  • 85 تا 240 ولت متناوب

 

عدم موجودی


مشخصات SSR-1-2-3 برند Union عبارتند از:

 • در مدل‌های
  • تک فاز
  • دو فاز
  • 3 فاز
 • در توان‌های:
  • 15 آمپر
  • 25 آمپر
  • 40 آمپر
  • 50 آمپر
 • سیگنال ورودی
  • 4 تا 32 ولت مستقیم (DC)
  • 85 تا 240 ولت متناوب (AC)
 • افت ولتاژ (Drop Out Voltage)
  • 40Vrms در مدلهای ورودی AC
  • 1VDC در مدلهای ورودی DC
 • نوع عملکرد در مدلهای
  • Zero Cross
  • Random Turn On

 

 • در مدل‌های تک فاز، دو فاز و سه فاز
 • در توانهای 15، 25، 40 و 50 آمپر
 • سیگنال ورودی
  • 4 تا 32 ولت مستقیم
  • 85 تا 240 ولت متناوب

 

icon
icon3
icon