دسته بندی محصولات
کنترلر دما T53-C10 تمکولاین

کنترلر دما T53-C10 تمکولاین


  • دارای ورودی سنسور مولتی قابل انتخاب با تنظیم پارامتر
  • دارای 4 نوع خروجی قابل انتخاب با تنظیم پارامتر
  • قابلیت تعریف  2 زون مختلف و مجزا برای PID
  • سرعت نمونه برداری 250 تا 50 میلی ثانیه است
 
قیمت:
7,080,000


موجودی:
3 عدد
  • دارای ورودی سنسور مولتی قابل انتخاب با تنظیم پارامتر
  • دارای 4 نوع خروجی قابل انتخاب با تنظیم پارامتر
  • قابلیت تعریف  2 زون مختلف و مجزا برای PID
  • سرعت نمونه برداری 250 تا 50 میلی ثانیه است
 
icon
icon3
icon